Bestilling og avbestilling

Bestilling:
En bestilling foretatt av en gjest er bindende både for overnattingsstedet og gjesten når bestillingen bekreftes av overnattingsstedet. Slik avtale kan inngås muntlig (f.eks over telefon) eller skriftlig (f.eks per e-post). Gjesten forutsettes å gi opplysninger om navn, adresse og telefonnummer ved bestillingen.

Avbestilling:
Alminnelig grunnregel:  
Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (No show), betaler gjesten hele romprisen for ett døgn.  

Sen avbestilling: 
Avbestilles rommet senest kl. 12.00 dagen før ankomsten, blir det intet gebyr å betale. Skjer avbestilling senere enn dette tidspunkt, og rommet ikke kan leies ut til en annen gjest, betaler gjesten et avbestillingsgebyr på 70% av prisen for 1 døgn.